Haalbaarheidsstudies van de 21e eeuw.

Betere informatie, betere beslissingen.

Sneller informeren, sneller beslissen.

Cypress helpt initiatiefnemers in ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed met het maken van haalbare plannen.

Als professional weet u dat ontwikkelingen de laatste tijd niet gemakkelijk los komen. Voor een deel is dat te wijten aan de onzekere opbrengsten, waardoor u investeerders moeilijk mee krijgt. Of benauwde regelgeving vanuit de overheid. Of welke andere reden dan ook buiten uzelf. Maar weet u wel zeker dat uw plannen optimaal zijn? Is het ruimtelijk programma maximaal in relatie tot de kosten? Cypress wil u daarbij helpen. Dat doen we met behulp van de meest vooruitstrevende computertechniek.Cypress vervangt de analoge schets of massastudie van schuim door een digitaal 3d model. Dit model is parametrisch en generatief: afmetingen zijn instelbaar en het kan bouwdelen toevoegen of wegnemen. Hiermee genereren wij met een ongekende snelheid de intelligentste ruimtelijke varianten voor u en de partijen waarmee u samen werkt.
Cypress koppelt bovendien dat flexibele ruimtelijk schetsontwerp aan de spreadsheet van úw financieringsbegroting. Daarmee ontstaat een interactief model dat u in real-time inzicht verschaft in de haalbaarheid van verschillende varianten.

Het resultaat van de koppeling met uw spreadsheet is dat het 3d model fungeert als focus van informatie, een punt waar de kennis van verschillende disciplines zich laat vastleggen in één object met alle relevante data: een prototype-BIM, dat ook in latere fases gebruikt kan blijven worden.

Het liefst werkt Cypress in een locatiespecifieke workshop: in een team met ambtenaren van de bewuste gemeente die stedelijke randvoorwaarden en ambitieniveau aangeven, kan binnen een dag voldoende inzicht worden verkregen in uw mogelijkheden op een locatie.
Het beschrijven van randvoorwaarden van een project in het intern geheugen van een flexibel 3d model en het nauwgezet volgen van voortschrijdend inzicht, stelt u in staat om sneller tot betere beslissingen te komen.
Zonder de benadering van Cypress kunnen initiatieven makkelijk in de kiem smoren. Bovendien openbaren gemiste kansen zich momenteel vaak pas verderop in het proces, wanneer wijzigingen (te) kostbaar zijn. Cypress voorkomt gemiste kansen.

Bekijkt u voorbeelden van onze werkwijze bij Diensten.