SPATIAL PROSPECT CONSULTANTS (SPC) helpt initiatiefnemers in de bouw aan reële ruimtelijke plannen. Dat gebeurt door het koppelen van uw exploitatiebegroting aan een ruimtelijk model. Dit heeft voordelen voor uw proces die eerder niet mogelijk waren:

  • De koppeling geeft direct inzicht in de ontwikkel mogelijkheden van een specifieke locatie.
  • Deze onderlinge wisselwerking maakt optimalisatie van het initiatief mogelijk, waarmee het meest gunstige plan ontstaat.

Onze achtergrond als architect is een surplus; bouwregelgeving en architectonische randvoorwaarden worden vanaf het intitiatief in ogenschouw genomen. Dat bespaart kostbare wijzigingen in latere fasen.

SPC werkt direct voor (lokale) overheden en projectontwikkelaars, maar ook in opdracht van hun adviseurs, zoals planologen, stedenbouwers en architecten.