Cypress is een samenwerkingsverband van ervaren architecten met als doel het ondersteunen van de initiatieffase van een bouwontwikkeling. Onze achtergrond als architect maakt dat bouwkundige randvoorwaarden vanaf het initiatief in acht genomen worden, zoals het bouwbesluit, de parkeernorm, de NEN2580, het vigerende Bestemmingsplan en eisen aan de duurzaamheid.
Wij hebben ervaring in commerciële bouw en beheersen de laatste computertechniek, zowel voor het ontwerp als voor het proces. Deze technieken zijn zeker voor de initiatieffase bijzonder waardevol, terwijl ze op dit moment in de praktijk nog niet ten volle worden benut. Cypress haalt het maximale uit uw plannen.

Met het resultaat van de haalbaarheidsstudie, het prototype-BIM, als uitgangspunt werken onze bureaus ook graag als architectonisch ontwerper met u verder.

 

Pim Marsman (marsman@automatic-architecture.nl): www.studiomarsman.nl

Sander Boer (mauc@automatic-architecture.nl): www.mauc.nl